เลือกหน้า

ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ Korea Creative Content Agency (KOCCA) จัดงาน K-EXPO THAILAND 2023 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนธุรกิจสื่อยุคใหม่ พัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งทาง Korea Creative Content Agency (KOCCA) ได้เข้ามาจัดนิทรรศการ K-EXPO THAILAND 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน นี้ โดยมีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมจัดงานในส่วนของ Thai Pavilion

สำหรับงานวันแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเกาหลีและผู้ประกอบการในประเทศไทย เปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาธุรกิจ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างคึกคัก

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) Mr. Jo,Hyun Rae CEO&President KOCCA และคณะประะกอบด้วย ,Mr. Cho Jae il Director of Korean Cultural Center in Thailand (KCC) , Ms. Ji Kyeong Hwa KOCCA General Manager , Mr. Woong-Jin Park KOCCA Thailand Director ได้พบปะ แลกเปลี่ยนกับผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร โดยได้หารือถึงความร่วมมือที่ได้ดำเนินการมาร่วมหนึ่งปีเศษ รวมถึงการจัดงาน k expo ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการทำงานที่จะร่วมกันต่อไป

ในระหว่างการพูดคุยทางผู้แทนเกาหลีได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานและการถอดบทเรียนของ kocca จากการที่ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ นำมาร่วมมือกันทำงาน โดยมีหัวใจสำคัญคือเรื่อง content แล้วผลักดันสู่การสร้าง Creative industry นอกจากนี้ทางเกาหลียังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะแนวความคิดใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันให้ความสำคัญกับพัฒนาสื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่ิองจากเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้ WEBTOON เป็นสื่อหลัก จากนั้น เมื่อได้รับการยอมรับก็จะนำไปสู่การสร้างละครชุดหรือภาพยนตร์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มที่มีอายุมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เล่าถึงพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรมและความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางเกาหลี และพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลัง

ด้านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ได้ขอบคุณทาง Korea Creative Content Agency (KOCCA) ที่ให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับกองทุนสื่อมาโดยตลอด และสิ่งที่กองทุนจะดำเนินการต่อไปคือการพัฒนาคนเขียนบทละครโทรทัศน์หรือบทภาพยนตร์ โดยขอความร่วมมือจากนักเขียนบทจากเกาหลี เพื่อร่วมเป็นเทรนเนอร์หรือวิทยากรมาร่วมบรรยาย ในขณะเดียวกันจะมีการแลกเปลี่ยนการถ่ายทำละครหรือภาพยนตร์ที่จะใช้ฉากทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลี พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโตมากขึ้น
“กองทุนเองจะเน้นการเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับการสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไป

การจัดงาน K EXPO ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนเจรจาธุรกิจ (B2B) การพบกันระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะทำความรู้จักโดยตรงกับบริษัทชั้นนำในเกาหลีใต้ ที่กำลังมองหาพันธมิตรในประเทศไทย และสำรวจโอกาสทางธุรกิจ และส่วนนิทรรศการ (B2C) จัดแสดงอุตสาหกรรมสื่อ K-Content ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี ละคร เกม แอนิเมชัน เว็บตูน แฟชั่น ศิลปะ ฯลฯ รวมถึง กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งไทยและเกาหลี คอนเสิร์ต K-pop และ T-pop ด้วย