เลือกหน้า

วันนี้ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามของ “The Cloud” สื่อสารมวลชนในธุรกิจสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันสถานการณ์ และนำเสนอสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม มาเป็นเวลาครบรอบ 6 ปี ณ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด