เลือกหน้า

(13 ธันวาคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งฉลอง 84 ปี
ลูกทุ่งไทย ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีขุนพล
แฟนเพลงและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคึกคัก เพื่อร่วมเป็นประจักษ์พยานในวาระสำคัญที่บทเพลง
ลูกทุ่งของประเทศไทยก่อกำเนิดมาเป็นเวลากว่า
84 ปีแล้ว

คอนเสิร์ตฉลอง 84 ปีลูกทุ่งไทย จัดภายใต้โครงการลูกทุ่งสร้างสรรค์ผสานสมัยพลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล โครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ Soft Power ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม,ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
, ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ“๘๔ปีลูกทุ่งไทย…จะไปต่อทางไหนกันดี” โดยผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ อาทิ คุณแจ๊ค ธนพล ตัวแทนนักร้องลูกทุ่งยุคใหม่ , คุณยิ่งยง ยอดบัวงาม ตัวแทนนักร้องลูกทุ่งยุคทอง ,
คุณทศพล หิมพานต์
นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และ คุณณัฐพล เสียงสุคนธ์ หรือ ดีเจมาฟท์ไซ มาร่วมพูดคุยในงานเสวนาในครั้งนี้

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดีด้านวิจัยวิรัชกิจและเชื่อมโยงสังคม ในฐานะหัวหน้าโครงการ
ได้กล่าวที่มาของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการฉลอง 84 ปีลูกทุ่งไทย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา
84 ปีลูกทุ่งไทยไปยังภาคต่างๆ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากครูเพลงและนักร้องลูกทุ่งในภูมิภาค มาจัดรวบรวมเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและต่อยอดวงการเพลงลูกทุ่งให้มีพัฒนาการต่อเนื่อง มีการประกวดหางเครื่อง ระดับอุดมศึกษาไปพร้อมๆกับการจัดเสวนาด้วย ได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงคอนเสิร์ต 84 ปีลูกทุ่งไทย

คอนเสิร์ตเฉลิมฉลอง 84 ปีลูกทุ่งไทย กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา
14.00 – 17.00 น. โดยจะมีนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานและนักร้อง
ลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงจำนวนกว่า
40 คน อาทิ ผ่องศรี วรนุข , ชาย เมืองสิงห์ , แจ็ค ธนพล และยิ่งยง ยอดบัวงาม
เข้าร่วมการแสดง ขับร้องบทเพลงลุกทุ่งที่ผ่านการคัดสรรอย่างประณีตจากคณะกรรมการจัดงานที่มีความช่ำชองในวงการเพลงลูกทุ่ง รับรองได้ว่าทุกบทเพลงที่ขับร้องตลอดระยะเวลากว่าสามชั่วโมงจะไม่สร้างความผิดหวังให้ผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอน

การแสดงคอนเสิร์ต 84 ปีลูกทุ่งไทยครั้งนี้ เปิดโอกาสให้คอเพลงลุกทุ่งและผู้สนใจทุกท่านเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นของขวัญปีใหม่จากวงการเพลงลุกทุ่ง
แก่ชาวไทยทุกคน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค 84 ปี ลุกทุ่งไทย สร้างสรรค์สู่สากล