เลือกหน้า

(14 กค.66) ที่ Search studio รามคำแหง 81 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์
สู่ธุรกิจStart Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันเปิดตัวโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่“Thai Media Fund Hackathon 2023” นับจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เป็นเวลากว่า 5 เดือน ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก และเป็นผู้ให้คำแนะนำในการ Pitching

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สร้างคอนเทนต์จากสิ่งที่เป็นคุณค่าให้มีมูลค่า สร้างสื่อให้มีคนดู สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ สร้างคน นับเป็นเป้าหมายสูงสุด

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ศึกษาความต้องการและโอกาสในการต่อยอดจากหลากหลายพื้นที่ เพื่อขยายการสร้างสื่อที่ดี ให้คนสามารถเข้าถึงได้ เราจึงได้มีโอกาสร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้าง Start-up สร้างมูลค่าทางสังคม และผลกระทบทางเศรษฐกิจ”

ดร.ธนกร กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่อง ในการสร้างบุคลากรที่ดีมีความพร้อม ให้โอกาสเขามาเรียนรู้และพัฒนาฝีมือ และการจัดการธุรกิจ การดูแลองค์กรวันนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นและเป็นความสำเร็จร่วมกันของพวกเราทุกคน ในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ผลักดันสื่อไทยสู่สากล

คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการบริษัท อองเทรอเพรอเนอ แอดไวเซอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 มีการเตรียมงานและรับสมัครผู้ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โดยมีผู้ให้ความสนใจถึง 77 ทีม จากนั้นคัดเลือกให้เหลือจำนวน 50 ทีม และมีการเปิดการสอนหลักสูตร 3 วัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.Soft skill 2.ธุรกิจ 3. เทคโนโลยี ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ในรูปแบบออนไลน์ และจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม

“เรามี Orientation และ เข้าเรียนในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1.Coaching and Mentoring
2.Workshop
3.One-on-one meetings
ภายในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นทางคณะกรรมการได้ตัดสินในเดือนมิถุนายน และประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากกว่า 1 ล้านบาท”

คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Search Entertainment บริษัท Search Entertainment
กล่าวว่า สื่อไม่มีข้อจำกัด มันคือการบอกล่าวทุกมิติเรื่องราวให้ผู้รับสารได้เข้าใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสื่อมีการแข่งขัน เราจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสื่อ เพราะสื่อเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ เราเรียกกันว่า Soft power เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและต่อยอด สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม

โครงการนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี และเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจ สร้างกิจกรรม หาผู้สนับสนุน หาคนร่วมมือ โดยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (Thai Media Hackathon 2023) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) มีผู้ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้ามาถึง 77 ผลงาน แต่มีเพียง 2 ทีมเท่านั้น ที่ได้รับรางวัล

“ผมเชื่อว่าทั้ง 2 ทีมนี้ จะเป็นตัวแทนของทุกคน ที่ได้ร่วมเข้าโครงการ เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น”

คุณพิชัย ชัยณรงค์โลกา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งที่ทาง บริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส หรือ TKC อยากเห็นคือ Start up สามารถเติบโตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เราสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี โดยมีการจัดทำ Work Shop และสนับสนุนในเรื่องของเงินลงทุน จำนวน 1 ล้านบาท นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ Start up ในการสร้างสื่อที่ดีให้กับสังคมไทย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาร กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้เป็นมิติใหม่ ในการพัฒนาให้ไปสู่สากล และทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคน พัฒนาเด็ก ให้มีความคิดริเริ่มที่ดี รวมตลอดถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้

โครงการ Thai Media Fund Hackathon 2023 มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ (Start-up) และ SMEs เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ให้มีความรู้ที่สามารถผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับเงินลงทุนในธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท มีด้วยกันจำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, คุณสุขุม คำดีฝั้น และ คุณนฤมล คำดีฝั้น สื่อภาคเหนือ สื่อนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า”

โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30

อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022

ทีม MENTAL ME จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก โดยคุณปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา ผู้เขียนหนังสือ Changmaker เสียงเล็กๆของเด็กเปลี่ยนโลก สื่อที่มุ่งพัฒนาสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
สร้างฟีเจอร์ในแอพพลิเคชั่นให้ครบครัน หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งเรื่องให้คำปรึกษา ส่งกำลังใจ และการประมวลผลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิต