เลือกหน้า

สื่ออาสาประชาชน โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับมอบเตียงผู้ป่วย (ระบบไฟฟ้า)
ส่งต่อให้โรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ณ สถานีสื่ออาสาประชาชนบริษัท โอเค แมส จำกัด

(15 มิถุนายน 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วย (ระบบไฟฟ้า) ผ่านสื่ออาสาประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ซึ่งนายกิตติธัช ธนะรัชต์ เป็นผู้บริจาคเตียงผู้ป่วย ทั้งนี้มี นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับมอบ

คุณละออ บาระมี หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลหัวตะพาน กล่าวว่า โรงพยาบาลหัวตะพาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และมีประชากรที่รับผิดชอบกว่า 55,000 คน

ปัญหาด้านสุขภาพที่ให้การดูแลส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาโรคเรื้อรัง พบได้มากในผู้สูงอายุ เตียงที่ได้รับในวันนี้นับเป็นคุณค่ามหาศาลสำหรับโรงพยาบาล เพราะจะช่วยสำรองให้กับพี่น้องประชาชน ที่มีปัญหาสุขภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย ที่จากเดิมโรงพยาบาลมีเตียงไฟฟ้าไม่ถึง 10 เตียง

‘วันนี้จึงรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบเตียงให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป’

นายกิตติธัช ธนะรัชต์ กล่าวว่า ตัวเองเป็นผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาผ่านโรงพยาบาล และมีโอกาสเคยได้ใช้เตียงไฟฟ้า ทำให้เห็นถึงความจำของเตียงไฟฟ้า จึงอยากให้คนอื่นได้ใช้ เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เตียงไฟฟ้าจะช่วยผ่อนคลายและสะดวกต่อการรักษามากยิ่งขึ้น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า ในฐานะที่กองทุนสื่อ เป็นผู้สนับสนุนรายการสื่ออาสาประชาชน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนช่วยในการสร้างสื่อ ที่จะช่วยกระจายข่าวสารที่มีประโยชน์ออกสู่สังคม สร้างรายการที่มีประโยชน์ และสร้างสรรค์สังคมไทย

‘ในอนาคตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีช่องทางการออกอากาศที่ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารผ่านช่องทางมากขึ้น เพื่อช่วยกระจายออกสู่สังคมในวงกว้าง’

นอกจากนั้น รายการสื่ออาสาประชาชน ยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาให้กับสังคม ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่

และในครั้งนี้มีผู้สนับสนุนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านรายการ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรพัฒนาต่อยอด ให้เราสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปได้ไกล ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะมีประชาชนหลายคนที่มีกำลังทรัพย์ แต่ไม่ทราบข่าวสารความต้องการ และมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะต้องประสานหรือติดต่อกับใคร จึงอยากกระจายข่าวสารและเชื่อมให้ทั้งผู้ให้และผู้รับได้มาเจอกัน

‘ผมเชื่อว่ามีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมให้การสนับสนุน เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการมีน้ำใจและการแบ่งปันช่วยเหลือ’ดร.ธนกร กล่าว