เลือกหน้า

(17-18 ส.ค. 66) กองทุนสื่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF จิตอาสาเก็บรัก” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และ ร่วมบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา จังหวัดชลบุรี