เลือกหน้า

(23 ธันวาคม 2566) ภาพยนตร์แห่งความภาคภูมิใจ “A Time To Fly” บินล่าฝัน ผลงานของผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คว้ารางวัลช้างทองเชิดชูเกียรติภาพยนตร์ดีเด่น ครั้งที่ 5 ในงานสัปดาห์ภาพยนตร์นานาชาติล้านช้าง – แม่โขง (Golden Elephant Honor for Outstanding Film to the 5 th
Lancang – Mekong International Film week.) ณ นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน)
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

งานสัปดาห์ภาพยนตร์นานาชาติล้านช้าง-แม่โขง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2559 มีเป้าหมายจัดฉายภาพยนตร์
และ ประชุมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านภาพยนตร์ ส่งเสริมการฉายภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำ
ล้านช้าง-แม่โขง เพื่อจัดตั้งกลไกการทำงานระยะยาวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงประสานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในภูมิภาค และเป็นดังสะพานวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างผู้ชมทั่วโลกผ่าน “ภาษาภาพยนตร์” และล่าสุดครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง จำนวนมากกว่า 200 คน จัดฉายภาพยนตร์จากประเทศไทย
จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จำนวน 20 เรื่อง นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่ช่วยให้ประเทศไทยได้นำเสนอภาพยนตร์ในงานดังกล่าว ได้แก่เรื่อง “A Time To Fly บินล่าฝัน” และ “DEEP โปรเจกต์ลับ หลับ เป็น ตาย”

สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “A Time To Fly บินล่าฝัน” โดยบริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด ฝีมือการกำกับของ
คุณโส่ย-ศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์ บอกเล่าเรื่องราวล่าฝันของ “หม่อง ทองดี” เด็กไร้สัญชาติในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้มีชื่อเสียงจากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษจนคว้าแชมป์ระดับประเทศ แต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ญี่ปุ่นเพราะปัญหาไร้สัญชาติ ทางการออกพาสปอร์ตให้ไม่ได้ จึงเกิดการรวมตัวของอาจารย์
นักวิชาการ นักกฎหมาย และสื่อมวลชน ที่พยายามช่วยผลักดันให้น้องหม่อง ได้ไปแข่งขันภายใต้เวลาอันจํากัด
ที่กําลังจะหมดลง