เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
มอบหมาย ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบ” วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบ” เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ สถาบันพระปกเกล้า เเละสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เเละกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ (กสทช.) โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางรมิดา ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเเข่งขันเเละกำกับดูแลกันเอง ผู้แทนเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการตัดสินรางวัล นักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน

งานในครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเเสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์เเละศักยภาพผ่านการออกแบบสื่อนิทานภาพหรือคลิปวิดีโอ สำหรับนำไปเผยเเพร่ให้เเก่สถานศึกษาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เเละรณรงค์เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ด้านความรับผิดชอบในสังคมต่อไป

 

 

ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้เข้ารับรางวัล ดังนี้
ประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กชายกษพล วรรัตน์โภคิน
ชื่อผลงาน ความรับผิดชอบ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้เเก่
เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีประทุมวงศ์
ชื่อผลงาน ต้นไม้ของคุณแม่กับแบมจอมขี้เกียจ สื่อคลิปวิดีโอ
โรงเรียนมุกดาหาร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้เเก่
นางสาวอนัญญา สีทาสังข์
ชื่อผลงาน The ants มดตัวน้อยกับขยะกองโต โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีศักดิ์
ชื่อผลงาน เรื่องวุ่นวุ่น ของวัยรุ่นจินจิน สื่อนิทานภาพ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

2. เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ชื่อผลงาน ต้นน้ำเก็บแล้วครับ สื่อนิทานภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

3. เด็กชายรณกฤต ภูศรีเทศ
ชื่อผลงาน การผจญภัยของต้นกล้า
โรงเรียนมุกดาหาร

ประเภททีม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน “Level up ความรับผิดชอบ”
สื่อคลิปวิดีโอ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
1. เด็กชายวรรณกร ชินมุณี
2. เด็กชายธนดล ดาสา
3. เด็กชายธีรพงศ์ แป้นอ่อน
4. เด็กชายอดุลวัฒน์ เจริญสุข

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน “บันทึกจากโลก” สื่อนิทานภาพ
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
1. นางสาวฐิตาภรณ์ ก้อนสำโรง
2. เด็กหญิงหมวยกิม กง
3. เด็กหญิงนุช คุณ
4. เด็กหญิงวรตา แตงเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
ผลงาน “ผิดที่เรา (Is it my fault?)” สื่อคลิปวิดีโอ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
1. เด็กหญิงณัฐรุจา วงษ์โท
2. เด็กชายศิวกร ดั่นเจริญ
3. เด็กหญิงธนพร แก่นณรงค์
4. เด็กชายภัทรภูมิ ปัญจนะ

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทบุคคลเเละประเภททีมจะได้รับประกาศเกียรติคุณ เเละเดินทางไปทัศนศึกษาค่ายผู้นำสร้างสำนึกพลเมือง ณ จังหวัดชลบุรีต่อไป