เลือกหน้า

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 ประพันธ์บทกวีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์แคว
จังหวัดกาญจนบุรี

โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมอบบทประพันธ์ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงบทประพันธ์ที่ให้แง่คิดเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

“สื่อปลอดภัยไปรอด ต้องปลอดภัย
สร้างสรรค์สิ่งยิ่งใหญ่ ต้องหมายมั่น
ต้องจริงจังจริงใจ ให้แก่กัน
สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ต้องบันดาล”

”มงกุฎสื่อสาร“
พระเจดีย์ มีฐาน เป็นรากฐาน
งานสื่อสาร มีสาร อันสั่งสม
จากภูมิแดน แผ่นดิน อันอุดม
ให้เลือกชม เลือกใช้ วิจัยวิจารณ์
พระเจดีย์ มีองค์ ระฆังเด่น
สง่างาม ให้เห็น เป็นพื้นฐาน
รวมอดีต ปัจจุบัน นิรันดร์กาล
คือสื่อสาร รับรุก อยู่ทุกครา
พระเจดีย์ มีบัลลังก์ ตั้งตระหง่าน
คือสั่งสม สืบสาน และศึกษา
กลับสร้างสรรค์ สิ่งดี มีปัญญา
คือสื่อสาร หาญกล้า ปัญญาวุธ
พระเจดีย์ มีปล้อง ไฉนควั่น
เป็นเกรียวกลั่น กรองธรรม ล้ำเลอสุด
คือปลีชี้ ลูกแก้ว แวววิมุติ
เป็นมงกุฎสื่อสาร ภูมิฐานธรรมฯ

”ไอ้เอไอ“
โลกสมัยไววน อลหม่าน
มันบันดาลให้คน ต้องจนจ่อ
ถูกกำหนด สะกดจิตจ้องติดจอ
คิดจะขอ รอจะได้ อยู่ถ่ายเดียว
ตะบันบ้า รูปแบบ แบบหรูหรา
แต่เนื้อหารุ่งริ่ง แค่ติ่งเสี้ยว
ก็กลิ้งกลมกลวงในไปกลมเกลียว
บดบิดเบี้ยว ทันสมัย ไม่พัฒนา
ยิ่งเจริญก้าวหน้า ยิ่งล้าหลัง
ยิ่งคลุ้มคลั่ง ยิ่งเขม่น ยิ่งเข่นฆ่า
ยิ่งหัวร้อน หัวร้าย ยิ่งทายท้า
ยิ่งบิ่นบ้า ไปตามความเจริญ
ไอ้เอไอ ครอบงำ ความเป็นคน
มันเสกมนต์มายา พาเหาะเหิน
เดินอากาศ ดาษดาพาพลอยเพลิน
โลกก็เดินดิ่งด่ำไปตามมัน
ละครหุ่นใช้คน เชิดคนเล่น
คนก็เป็นหุ่นรำไปตามมั่น
โลกทุกวันพันพัว ยิ่งพัวพัน
ยิ่งประชัน เชิดคน เป็นกลไก!