เลือกหน้า

(24 พฤษภาคม 2566) พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พ.อ.ศรัณย์วิชญ์ ศุภประเสริฐ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, พ.อ.สุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และ พ.ท.อนุโรธ บุรุษรัตนพันธุ์ หัวหน้าแผนกแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เข้าร่วมหารือกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15

โดยมีเยาวชนเป็นแกนกลางผลักดันให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม

จากความร่วมมือของภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ และส่งผลถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อไป อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยมีภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกระบวนการเป็นองค์รวม

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เริ่มต้นที่เยาวชน โดยการ ให้โอกาส ให้เวลา ให้การส่งเสริม ให้การชื่นชม แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้แก่เยาวชนได้เข้าร่วม เพื่อช่วยสร้างสังคมให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

รายละเอียด ของโครงการติดตามได้ที่
Facebook เพจจิตสำนึกรักเมืองไทย หรือ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย .com และ ไลน์ @jsnrmthai