เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ นำผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย บนเครื่องบินสายการบินไทย กว่า 70 ลำที่ให้บริการภายในประเทศ ตามแนวความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เเละ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน เพื่อนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ ที่มีเนื้อหาให้ความรู้ สาระประโยชน์ สร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ให้กับผู้โดยสารของสายการบิน โดยนำผลงานสื่อด้านวัฒนธรรมอาหาร มวยไทย และการท่องเที่ยว เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในวงกว้าง

สำหรับผลงานที่นำไปจัดฉายบนเครื่องบินสายการบินไทย ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 ได้เเก่
– รายการ Edible Story Thailand ตอน “ข้าวโป่ง”
– รายการ Edible Story Thailand ตอน “ต้มปลาร้าหัวตาล”
– รายการ The Boxer: นวอาวุธ มวยไชยา

และในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2567 จะมีการจัดฉาย สารคดีเรื่องเล่าจาก ปลายด้ามขวาน : เสน่ห์แดนใต้กับสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ที่ www.tmfchannel.com