เลือกหน้า

(25 พ.ค. 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดงานและมอบนโยบายการบริหารโครงการฯ ให้กับบุคคล/โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนทุน ประจำปี 2566
ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.ธนกร ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี กับ 103 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน เพราะทุกโครงการมีประโยชน์กับสังคม เป็นสื่อที่มีประโยชน์ที่ส่งผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก และ ได้กล่าวขอบคุณทุกองคาพยพที่มีส่วนสำคัญยิ่ง ในทุกกระบวนการของการพิจารณาให้ทุนได้ลุล่วงและเกิดความสำเร็จ ซึ่งต่อจากนี้ภายใน 1 ปี ขอให้ทุกท่าน ทุกโครงการ ร่วมทำงานแบบกัลยาณมิตรกับกองทุน เพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจ ทั้งต่อตนเอง สังคมส่วนรวม ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

“เราต้องการให้การทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บรรลุตามยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของกองทุน เช่น ทักษะการรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จะต้องสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และ ส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้”

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2566 จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนที่กล่าวว่า ประชาชน “เข้าถึง เข้าใจ” และ “ฉลาดใช้สื่อ” อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี

โดยบรรยากาศในการปฐมนิเทศ ทั้งทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผู้รับทุนกว่า 120 คน รวมถึงผู้รับทุนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์กว่า 50 คน ต่างให้ความสนใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน

นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดอบรม มอบความรู้ให้แก่ผู้รับทุน ในหัวข้อ แนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดโครงการขอรับทุนตลอดอายุสัญญา และ การสื่อสารตราสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อีกทั้งยังมีการจัดทำตัวชี้วัดและงบประมาณโครงการขอรับทุนสนับสนุน เพื่อเตรียมทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลโครงการ

ขณะที่ คุณศศิธร วงศาริยะ หัวหน้าโครงการ มโนราห์ คุณค่าไทยสู่สากล หนึ่งในผู้รับทุนประเภททุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นกันเอง ทำให้รู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่กันแบบครอบครัว ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าใจเนื้อหาและกระบวนการผลิตสื่อเป็นอย่างดี สามารถตอบโจทย์ สะดวกและง่ายต่อผู้รับทุนในการรับทราบขั้นตอน และประเด็นคำถามต่างๆ ที่สำคัญการปฐมนิเทศในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้รับทุนหน้าใหม่ เพราะมีเนื้อหาครบถ้วนที่ทางผู้บริหารของกองทุนได้ให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราทำงานแบบมีแบบแผน เป็นขั้นตอน

“ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางทีมงานจะตั้งใจสร้างผลงานที่ดี เพื่อช่วยผลักดันให้สังคมไทยไปสู่นิเวศสื่อที่ดี และอยากฝากให้ติดตามผลงานของเรา และของผู้รับทุนท่านอื่นๆ เพราะทุกๆคนตั้งใจสร้างสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ”

นอกจากนั้น คุณศศิธร ยังได้ยินดีกับทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปี 2566 โดยบอกว่า นับเป็นสิ่งที่ดี ที่เรามีสื่อที่มีคุณภาพผลิตออกมาเยอะขึ้นภายในปีนี้ และหวังว่าเราจะร่วมสร้างนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมไปด้วยกัน