เลือกหน้า

(24 ธ.ค. 66) ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี  กล่าวปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ ในโอกาสครบรอบ 82 ปี ของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.)  ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

นายนคร วีระประวัติ   สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.)    กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณูปการ และเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ไทย  โดยคณะกรรมการฯ  ได้ลงมติมอบรางวัล’เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์’แก่ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส 2 ท่าน ได้แก่ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่องค์กรในเครือสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและการศึกษา ให้แก่ 5 มูลนิธิ ได้แก่ 1. มูลนิธิไทยรัฐ
2. มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (เครือเดลินิวส์) 3. มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (เครือมติชน) 4. มูลนิธิอิศรา อมันตกุล 5. มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์  ในงานนี้  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์  ในฐานะองค์กรสนับสนุนการจัดงาน  โดยมี  ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์  เป็นผู้แทนรับมอบ