เลือกหน้า

(26 ก.ค. 66) กองทุนสื่อ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณรอบโบราณสถาน วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา