เลือกหน้า

(28 มี.ค. 67) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 22
ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ได้ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22”
(52st National Book Fair & 22st Bangkok International Book Fair 2024) พร้อมเสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ผลงานจากผู้รับทุน ประจำปี 2565 ประเภทเปิดรับทั่วไป กลุ่มเด็กและเยาวชน นิทานเรื่อง “เมื่อมะลิผลิบาน”

นางสาวศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กแชะเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชยหนังสือสวยงาม ผลงานจากผู้รับทุน ประจำปี 2565 ประเภทเปิดรับทั่วไป กลุ่มเด็กและเยาวชน นิทานเรื่อง “ วิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายปิยพงษ์ เชื้ออาษา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร ร่วมเข้ารับพระราชทานโล่ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 22 ด้วย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นอีกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน และได้จัดบูธนิทรรศการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา, โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY, A Time To Fly บินล่าฝัน, ครูของฉัน, มีนา-ฟ้าใส น้องกระต่ายตื่นตูม, Edible story Thailand SS.2 และ มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ เป็นต้น

ทั้งนี้ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22”
จัดตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมได้ ที่บูธนิทรรศการ A22 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โซนหนังสือต่างประเทศ