เลือกหน้า

(28 มิถุนายน 2567 ) เวลา 15.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญา นาย ธนกร ศรีสุขใส เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมัยที่ 2 เป็นเวลาอีก 4 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม