เลือกหน้า

(29 สิงหาคม 66 ) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นำคณะ เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขอขอบคุณ ที่ได้ร่วมทำงานขับเคลื่อนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวขอบคุณและชื่นชมต่อการทำงานของสำนักงาน ซึ่งร่วมงานด้วยความสบายใจ พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำงานเต็มกำลังความสามารถ ตลอดเวลาที่ตนเองได้ทำหน้าที่นี้