เลือกหน้า

(3 ต.ค. 2566) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นำคณะผู้บริหารกองทุนสื่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ 21 ปี
โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมสำคัญวันนี้ มีพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมกับพิธีสักการะพระพุทธศิริวัฒนธรรมธาตุศาลพระภูมิและศาลตายาย
โดย มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์แห่งชาติ