เลือกหน้า

(31 ก.ค. 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนสื่อ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางศาสนา เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566
โดยในส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และถวายเทียนพรรษา โดยนำเทียนพรรษาไปถวายแก่พระอารามหลวง จำนวน 12 พระอาราม ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณมิตร วัดปทุมวนาราม วัดเทวราชกุญชร วัดปากน้ำ และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพระสรภาณกวี รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้จัดการกองทุนสื่อเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนสื่อ เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร