เลือกหน้า

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สรุปภาพรวมการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567 ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สรุปข้อมูลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566   ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 1,137 โครงการ
แบ่งออกเป็น
– ประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำนวน 566 โครงการ
– ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 537 โครงการ
– ประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 34 โครงการ
วงเงินงบประมาณรวมกว่า 5,200 ล้านบาท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ
กองทุนฯ จะดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่ คณะทำงานกลั่นกรองเบื้องต้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ และคณะอนุกรรมการบริหาร จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงมกราคม 2567 กำหนดการแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นจะประกาศผลทันทีที่ได้รับงบประมาณจาก กสทช
สามารถติดตามการประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ได้ทาง www.thaimediafund.or.th
Facebook เพจ  : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สิ่งสำคัญที่ขอฝากให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง ในเรื่องมิจจาชีพ เนื่องจากพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเพื่อช่วยให้ได้รับการสนับสนุนทุน โดยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ กองทุนจึงขอแจ้งประกาศเตือนว่า กองทุนยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ยื่นขอรับทุนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเสมอภาคและตามกฎหมาย มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด กระบวนการพิจารณาคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีคณะทำงาน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะอนุกรรมการบริหารฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับชั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างและหลอกลวงว่าสามารถวิ่งเต้นผู้บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการสนับสนุนทุนได้ทุกกรณี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอรับทุนให้ติดต่อสอบถามที่กองทุนโดยตรง สำหรับผู้ที่มีเบาะแสหรือข้อมูลเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งกองทุนโดยทันที และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะดำเนินการตามกฎหมายกับมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดต่อไป

ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2567 ในด้านของระบบพบว่าระบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบ และพบกับปัญหาน้อยมาก เนื่องจากในปีนี้เราทำระบบให้สามารถรองรับและเพียงพอต่อจำนวนผู้ยื่นทุน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์สูงถึง 98% หากในช่วงที่เกิดความขัดข้อง สามารถรีเฟรชและรอดาวน์โหลดโดยใช้เวลาประมาณ3-5 นาที จะสามารถยื่นเข้าระบบได้เป็นปกติ และในวันสุดท้ายมีผู้ยื่นสมัครทุนเข้ามาเป็นจำนวนมากถึง 655 โครงการ ระบบสามารถรองรับได้ดี แต่อยากฝากถึงในโอกาสต่อไป อยากให้ประชาชนที่สนใจ ยื่นเข้ามาก่อนวันสุดท้าย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากระบบ

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official : @thaimediafund