เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567


วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท
ประเภทเปิดรับทั่วไป 80 ล้านบาท
ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ 180 ล้านบาท
ประเภทความร่วมมือ 40 ล้านบาท

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th/
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official : @thaimediafund