เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนาบทบาทสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนสังคม ย้ำจุดยืนรักษาจรรยาบรรณ ยึดถือวิชาชีพ ใส่ใจประเด็นสังคม เพื่อเป็นกระบอกเสียง สะท้อนปัญหาต่างๆ ในสังคมตามความเป็นจริง
กองทุนสื่อ จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่าย ส่งแคมเปญ “ฮักบ่Hate” ยุติการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) ประกวดสื่อสร้างสรรค์ผ่าน TikTok เปิดรับผลงานแล้วถึง 8 มีนาคม 2567
กองทุนสื่อ ร่วมกับบริษัท โซกู้ด เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เปิดตัวแคมเปญ #MovebyMents ผลักดันให้โลกอออนไลน์ เป็นพื้นที่ปลอดภัย มอบพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับทุกคน
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]