เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่าย มอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น TikTok ภายใต้แคมเปญ “ฮักบ่Hate” ร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยจาก Hate speech
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น รางวัลชมเชย และ ผู้สนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 โดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้เข้ารับรางวัลในฐานะผู้จัดพิมพ์หนังสือดีเด่นอันเป็นผลงานผู้รับทุนด้วย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2”พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบใบประกาศออนไลน์ผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2”ลงพื้นที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในเขตภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ลงพื้นที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,347,386

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]