เลือกหน้า

(4 เมษายน 2567) งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 13 (Thai Film Director Awards 2024) ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนดการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “13 ปี หนังไทย ข้า ไม่ ตาย” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย https://www.thaifilmdirectors.com ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้า

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, คุณอนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายธนกร ปุลิเวคินทร์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์, คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ

ในการนี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เป็นผู้มอบรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยม ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อวัช รัตนปิณฑะ จากภาพยนตร์เรื่อง ดอยบอย และ
รางวัลรองชนะเลิศ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ สมพล รุ่งพาณิชย์ จากภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings 2

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย