เลือกหน้า

10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับผู้สนใจขอรับทุน

การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2567

Q1. อยากยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนต้องทำยังไง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการได้จากประกาศในเว็บไซต์กองทุนฯ www.thaimediafund.or.th และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่  http://granting.thaimediafund.or.th/ เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 1 ต.ค. 2566 – 31 ต.ค. 2566 เวลา 16.30 น.

Q2. 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล สามารถยื่นได้กี่โครงการ

ในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถยื่นได้เพียง 1 คน/นิติบุคคล ต่อ 1 โครงการเท่านั้น *ยกเว้นกรณีเป็นสถานศึกษา สามารถยื่นได้มากกว่า 1 โครงการ แต่ต้องมีหัวหน้าโครงการเป็นคนละคนกัน

Q3. ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการที่สำนักงานกองทุนได้หรือไม่

การยื่นข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ เปิดให้ยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่ http://granting.thaimediafund.or.th/

Q4. ตัวอย่างผลงานโครงการ ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ หาดูได้จากที่ไหน

ค้นหาตัวอย่างผลงานโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ

ได้ทางช่องทางต่างๆ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Facebook https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/

Youtube https://www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

Q5. อยากทราบรายละเอียดทุนสนับสนุนที่เปิดให้ยื่นข้อเสนอ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นข้อสนอโครงการได้จากประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2567 (คลิ๊ก)

หรือ โทรสอบถามที่ 0 2273 0116  กด 1 (08.30 – 16.30 น.) 

Q6. กดส่งข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่

หากกดส่งข้อเสนอโครงการแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนกดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ

Q7. ทำโครงการแบบนี้จะยื่นทุนประเภทไหนดี

การเลือกประเภททุนในการยื่นข้อเสนอ ควรพิจารณจากหลายส่วน เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ ขอบเขตงานที่ทำ ว่าสอดคล้องกับทุนประเภท/ประเด็นใดมากที่สุด

ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลทุนสนับสนุนแต่ละประเภท เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567 ได้จาก

https://www.thaimediafund.or.th/grant-processes/ลิงก์ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ปี 2566

 

Q8. ล็อกอินเข้าระบบไม่ได้ / จำ email และ password ไม่ได้

กรณีพบความไม่สะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2567
ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th/
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำการช่วยเหลือวิธีการใช้งาน
โทรศัพท์หมายเลข : 02-273-0116 กด 1
Inbox Facebook : m.me/ThaiMediaFundOfficial
E mail : [email protected]

Q9. ไฟล์คำขอรับการสนับสนุน .doc ดาวน์โหลดได้จากไหน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำขอรับทุน (.doc) ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  https://www.thaimediafund.or.th/download/tmf-granting/ หรือ https://granting.thaimediafund.or.th/login.html

Q10. กรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอทุนสนับสนุนดูได้จากที่ไหน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ https://www.thaimediafund.or.th/application-and-regulations/

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]