เลือกหน้า

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย โดยการรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-280 – 0091 – 6 ต่อ 4147 โทรสาร 02-280-4162 หรือที่วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร เลขที่ 163 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 08 5868 3459 หรือ 08 1953 5266 รายละเอียด สามารถดาวน์โหลด