เลือกหน้า

(1 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน โดยมีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่กองทุนได้มาพบปะเยี่ยมเยียน creators และผู้ผลิตสื่อในภูมิภาค ภาคเหนือ ที่ จ.น่าน

และวันนี้ก็ยังเป็นวันแรกที่กองทุนเปิดให้ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย โดยเปิดให้ยื่นเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th 

ทั้งนี้ ‘สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ ที่กองทุนตั้งใจดำเนินการขยายผล โดยเป้าหมายสำคัญของการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป

‘เอาจินตนาการ ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ปั้นออกมา ทำให้เกิดพลังบวกของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เต็มไปหมด ทำให้สังคมโลกน่าอยู่’

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ได้แนะนำทุนทั้ง 3 ประเภทที่เปิดให้ยื่นขอทุน รวมถึงกระบวนการพิจารณาและกรอบระยะเวลาในการขอทุนที่ผู้ขอทุนควรทราบ โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท
ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

• ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

• ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

• ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

จากนั้น ได้โฟกัส ประเด็น “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– คุณศรุตยา เจริญพรพานิชกุล โครงการเปลี่ยนจอเป็นใจ ปีที่ 2 ได้รับทุนปี 2565
– คุณสิริภา เล้าสุวรรณเวช โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน ได้รับทุนปี 2563
– คุณระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ โครงการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ได้รับทุนปี 2563

ดำเนินรายการโดย นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

โดยสามารถรับชมเนื้อหารายละเอียดย้อนหลังได้ที่ช่องทางนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1298885117588931&id=100064661113249 

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw