เลือกหน้า

“สานศาสตร์” มอบรางวัลคนรุ่นใหม่ จุดประกายสืบสานงานศิลป์ 2 แขนง สานต่อภารกิจ
TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

 

โครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ หรือ “สานศาสตร์” โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ศาสตร์การเรียนรู้ รวม 6 รางวัล พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาต่อยอด “สานศาสตร์คนชั้นครู เล่าสู่กันฟัง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน  ผู้แทนศาสตร์ บทประพันธ์
คุณกุณฑล ศิริไพบูลย์ ตัวแทนคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ แม่ทมยันตี, คุณรักชนก นามทอน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม, ผู้แทนศาสตร์การแสดง คุณนนทกร ทวีสุข ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, คุณอานุภาพ อนุวงษ์สังข์ ACTING COACH,
ผู้กำกับซีรี่ย์ เรื่องเล่าเขย่าขวัญทางช่อง 8 ฯลฯ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า โครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ภายใต้แนวคิด “สานศาสตร์” มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ สะสมคุณค่าผ่านประสบการณ์ชีวิต สู่การสืบสานองค์ความรู้จากศิลปินชั้นครู ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยจัดเก็บความรู้แบบบทเรียนออนไลน์ ผ่านศาสตร์ความรู้ 2 แขนง ได้แก่ ศาสตร์บทประพันธ์ และ ศาสตร์การแสดง
การดำเนินโครงการก็มาถึงวันที่เราได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เข้าเรียนออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ส่งผลงานเข้ามาเพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติยศในวันนี้ ผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางสู่อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน หรือ นักแสดง ขอให้นำความรู้ที่ได้จากโครงการ ไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ และ สร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป’

นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจะนำองค์ความรู้ในหลาย ๆ แขนง ที่ทรงคุณค่าต่อการสื่อสาร มาต่อยอด ถ่ายทอดให้เกิดการสืบสานศาสตร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากศิลปินชั้นครู สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้เป็น “TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

*** เกี่ยวกับ โครงการสานศาสตร์ สืบสานศาสตร์องค์ความรู้จากศิลปินชั้นครูสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยในครั้งนี้

โครงการได้ส่งต่อศาสตร์ความรู้จากศิลปินชั้นครูสองแขนง ได้แก่ ศาสตร์บทประพันธ์เป็นบันทึกวิดีโอสุดท้ายจาก คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ ทมยันตี และ ศาสตร์การแสดงโดย คุณคเณศ เค้ามูลคดี หรือ รองเค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ที่ผ่านมา ได้เริ่มดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอชมวังวิภาวดีพาเลซ โดยมีศิลปินชั้นครูเข้าร่วมงานได้แก่ผู้แทนศาสตร์บทประพันธ์
คุณกุณฑล ศิริไพบูลย์ ตัวแทนคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ แม่ทมยันตี, คุณรักชนก นามทอน บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม, ผู้แทนศาสตร์การแสดง คุณรอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง, คุณนนทกร ทวีสุข ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการเสวนาและชมนิทรรศการทรงคุณค่า ต่อยอดสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ชั้นครูสู่วงกว้างจากการเปิดบทเรียนออนไลน์ ศาสตร์ละ 10 บทเรียนที่ทำให้ทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงผ่าน www.tmfsansart.com  โดยผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครเรียนและเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ได้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการขยายผลต่อยอด จากการเรียนออนไลน์ ทางโครงการฯ ได้นำสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปกับวิทยากรชั้นครูแบบใกล้ชิด ใจถึงใจ โดยคัดเลือกหาผู้ผลิตหน้าใหม่จากการส่งการบ้านหลังจากเรียนออนไลน์ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน แบ่งเป็นศาสตร์บทประพันธ์ 30 คนและศาสตร์การแสดง 30 คน รับการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เทคนิคและพลังใจเพื่อนำเอาทั้งหมดที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองพร้อมส่งผลงานเข้าแข่งขันชิงรางวัลโล่เกียรติยศจากโครงการฯ ซึ่งผลงานของทั้งสองศาสตร์ความรู้ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยอดเยี่ยมและได้สร้างความหนักใจให้เหล่าคณะกรรมการเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้โครงการสานศาสตร์และเหล่าคณะกรรมการทุกท่าน ขอชื่นชมทุกๆ ผลงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับจากโครงการจะถูกนำไปต่อยอดเป็นผลงานสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในอนาคต รวมไปถึงเหล่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะนำแนวคิดดีเอ็นเอจากคนชั้นครูที่ได้รับไปใช้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นอื่นๆ หรือคนรุ่นหลังต่อไป

โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะนำองค์ความรู้อื่นๆ มาถ่ายทอดให้กับทุกคนสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ สมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับคนทุกกลุ่ม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ คุณนิพล (โจ้)  089 770 1411 หรือคุณณัฐนันท์ (บี) 099-5098942