เลือกหน้า

โครงการ “Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันรายการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและจิตแพทย์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NEW 18 และหลักสูตร E-learning ให้เยาวชนมีความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมลดการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ สำหรับคุณครู ประกอบด้วย คลิปการบรรยายจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหา Cyberbully แบบทดสอบ รวมถึงใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพครูและรับรองความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์