เลือกหน้า

Blog Demo

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปันรัก ปันสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Downlaod

หัวข้อ

  ผลงานวีดิโอ

  การไซเบอร์บูลลี = การทำร้ายคนอื่น ไม่ได้เท่
  26/04/2564

  “The Comments ทุกความคิดเห็น..มีฆ่า” ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ เร็วๆ นี้ ทางช่อง GMM25
  23/04/2564

  Newเวอร์ Normal จริงไม่จริง? หมอฟัน อาชีพเสี่ยงโควิดที่สุด
  12/04/2564

  ผลงานภาพ

  ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด – 2
  01/04/2564

  จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 5 ปี 2563
  01/03/2564
  จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 7 ปี 2564
  01/03/2564

  ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด
  01/04/2564

  จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 5 ปี 2563
  01/03/2564
  จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 7 ปี 2564
  01/03/2564

  Slide Home page

  83721CE5-AE8B-48C3-B6DC-6F7C6F9B4BE0
  83721CE5-AE8B-48C3-B6DC-6F7C6F9B4BE0
  previous arrow
  next arrow
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,370,897

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]