เลือกหน้า

(6 ธค.65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ‘คิดอะไร….ก็ธรรม’ ความยาวคลิป 3-5 นาที

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวระหว่างเปิดตัวโครงการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ ‘คิดอะไร….ก็ธรรม’  โดยระบุว่า ทุกวันนี้ สื่อมีบทบาทมากในหลายมิติ การเสพสื่อที่ผิด และไม่รู้เท่าทันสื่อ จะทำให้คนเดินทางผิด ขาดคุณธรรม จริยธรรม และไม่สามารถนำพาชีวิตไปสู่พลังบวกได้ ทั้งนี้ สติ จึงมีความสำคัญ ในการพิจารณาไตร่ตรองและใคร่ครวญ

‘กองทุนสื่อ ต้องการเห็นผู้คนหยิบเรื่องราวดี ที่สัมผัสได้ จึงได้คิด ดำเนินโครงการการผลิตคลิปสร้างสรรค์ คิดอะไร….ก็ธรรม ความยาว 3-5 นาที ที่อยากให้โจทย์เพื่อให้เห็นภาพชัด คือ ทำเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่รู้จริง เชื่อว่ามีคนสนใจและมีประโยชน์ รวมถึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบทางสังคม ที่ผู้คนชมแล้วมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม’

คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ ได้ชี้เทคนิคการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ โดยระบุว่า แกนเรื่อง ครีเอทีฟสำคัญ ที่ต้องทำให้เกิดเซอร์ไพรส์คนดูให้ได้ รวมถึงภาพ, เสียง ที่นำมาประกอบ ก็อย่าละเลยที่ต้องสะกดใจคนดูด้วย

‘อะไร อย่างไร เล่าให้เห็นภาพ ดึงความคิดรวบยอด ที่ต้องตีโจทย์ให้แตกว่า คลิปนี้ต้องการสื่อสาร, แง่มุมใด’

ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน การผลิตคลิปสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ‘คิดอะไร….ก็ธรรม’ ความยาว 3-5 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 111,000 บาท  เปิดรับสมัครเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก 10 สุดยอดผลงาน เพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ติดตามรายละเอียดได้ที่  Facebook page กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 084 – 624-5535 , 062-291-5995