เลือกหน้า

(26 ธันวาคม 2565) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ 99 รูป เพื่อถวายพระกุศลเเด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ