เลือกหน้า

(27 พ.ย. 64) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย หรือ EEC Thailand  เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน “เรารักษ์บ้านเรา” โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดกิจกรรมค่าย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อให้กับเด็กและเยาวชน ให้สามารถนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาถ่ายทอดเป็นผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ออกสู่สังคมในมิติเชิงการอนุรักษ์ ให้คนกลับมารักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิดของเรา

หลักสูตร “เรารักษ์บ้านเรา” เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท้องถิ่นพัฒนาสื่อแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งได้จัดกิจกรรม 2 ครั้งในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12 – 14 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา และจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 27 – 29 พ.ย. 64 นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทักษะอย่างรอบด้านกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ อาทิ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย,นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ กรรมการผู้จัด ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย,ภาคภูมิ ประทุมเจริญ โปรดิวเซอร์และผู้กำกับ และสิปปกิจ ดวงแก้วใหม่ นักออกแบบ และผู้กำกับ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และวิธีการหาและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 ภาพประกอบจาก : EECTHAILAND