เลือกหน้า

พิธีสำเร็จหลักสูตร โครงการ “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” Virtual Camp

(30 พ.ย 64) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายนิมิตร สุขประเสริฐ​ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักพัฒนา​ธุรกิจ​ บริษัท​อสมท.จำกัด มหาชน ร่วมกับภาคีเครือค่าย ร่วมพิธีสำเร็จหลักสูตรพร้อมทั้งปิดค่ายการอบรม “นักสืบสายชัวร์​ × ชัวร์​ก่อนแชร์สโมสร “

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ อสมท. จัดการอบรม “นักสืบสายชัวร์​ × ชัวร์​ก่อนแชร์สโมสร “
ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยจากโลกไซเบอร์ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ของ อสมท. ดำเนินการจัดขึ้น

โดยหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถ นำความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้มีประสบการณ์​ และมีแรง บันดาลใจ ออกไปเผยแพร่และบอกต่ออย่างสังคมและคนรอบข้างได้ว่า ข่าวไหนจริงและข่าวใดปลอด และไม่ควรแชร์​ต่อ ลดปัญหา​การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม​ไซเบอ​ร์

สำหรับในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จาก 3 กลุ่มวัย ประกอบด้วยกลุ่มเด็ก ครูและผู้สูงวัย รวมแล้วกว่า 652 คน โดยนักสืบที่ผ่านการอบรม เป็นนักสืบสายชัวร์​ มี 12 ปี และยังมีนักสืบสายขัวร์อายุมากสุดที่จบหลักสูตร​คือ 78 ปี

ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการถ่ายทอด ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Virtual Camp เรียนรู้แบบ Hybrid และ InnovActive Learnig ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ทุกคนต่างเรียนรู้ ด้วยความสนใจหลังพบว่าสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาการสร้างข่าวปลอมในโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง สร้างผลกระทบให้กับสังคมในหลากหลายรูปแบบ หลายคนต้องตกเป็นเหยื่อของภัยดังกล่าวโดยไม่รู้ตัว และยังถูกดำเนินคดีตาม พรบ.คอมพิวเตอร์​อีกด้วย