เลือกหน้า

(11 พ.ย. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย นายปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 15 World Film Festival of Bangkok ภายใต้แนวคิด “Return To Cinema ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมสนับสนุน พร้อมภาคีเครือข่าย ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายปราโมทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทุนสื่อได้ให้ทุน creator ในประเภทภาพยนตร์กว่า 48 โครงการ ในนี้มีทั้ง ภาพยนตร์ขนาดสั้น (Short Film) , ภาพยนตร์สารคดี (Documentary Film) และ ภาพยนตร์ขนาดยาว (Feature Film)

ซึ่งมีทั้งที่ฉายในโรงภาพยนต์ และฉายในกลุ่มเฉพาะ เพราะกองทุนสื่อสนับสนุนและส่งเสริมสื่อ โดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศนำเสนอสู่ชาวไทยและชาวโลก ผ่าน 5F ได้แก่  1) อาหาร (Food)  2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)  3) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion)  4) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting)  5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) เช่น รายการ Edible story Thailand เป็นการนำเสนอเรื่องราวของอาหารไทย โดยมีพิธีกรเป็นชาวต่างชาติ

‘เทศกาลงานนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะมีการฉายหนังรอบพิเศษ เรื่อง “A Time to Fly หัวใจกระดาษ” ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายไร้สัญชาติชาวไทใหญ่วัย 11 ปี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของ หม่อง ทองดี ที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562’

“World Film Festival of Bangkok” หรือ “เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ” ครั้งที่15 จัดเต็มภาพยนตร์ระดับโลก 61 เรื่อง ภาพยนตร์สั้นทดลอง 20 เรื่อง จาก 51 ประเทศ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดทั้งเทศกาล
โดยจัดขึ้นระหว่าง 2-11 ธันวาคม 65 นี้
ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์